Tarieven

 

€ 85,00 per uur voor supervisie of intervisie voor je SKJ registratie.

€ 75,00 per uur voor ambulante begeleiding, kindercoaching en soundhealing op locatie excl. reiskosten € 0.19 per kilometer

Prijzen voor een lezing of workshop worden in onderling overleg samengesteld in afstemming van de werkzaamheden.

Betalen graag contant na afloop van de supervisie of coaching voor SKJ / kindercoaching / ambulante begeleiding / studie- en huiswerk begeleiding / soundhealing / lezing of workshop.

Een gemaakte afspraak 24 uur van te voren afzeggen. Bij niet nagekomen afspraken wordt 50 % van een uurtarief in rekening gebracht.

Alle door u verstrekte informatie valt onder beroepsgeheim en wordt daardoor strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 

De waarde van een geschenk wordt niet bepaald door de prijs.
– G.E. Lessing –