Yeah de start van mijn Blog bericht is realiteit.

Al een lange tijd heb ik de wens om over onderdelen van mijn onderzoek tijdens mijn master studie in deze blog berichten te schrijven.
In mijn berichten wil ik betekenis geven aan datgene wat er door mij als ecologische pedagoog opgemerkt wordt in de dagelijkse pedagogische praktijk. De berichten worden vanuit een experienced based benadering geschreven. Door een wisselwerking tussen de dagelijkse pedagogische praktijk en mijn werk als ecologische pedagoog ontstaat een ontmoetingsplaats. Een ontmoetingsplaats om met elkaar in gesprek te gaan over de diversiteit van; denken in mogelijkheden en over wijze van waarnemen.
Een waarnemen en luisteren in afstemming met een ander, ‘ik ben omdat wij zijn’, staat in de berichten centraal. Mijn Blog wil ik schrijven over welke betekenis kan ik geven aan;

Vandaag begin ik met welke betekenis kan ik geven aan; een transversaal waarnemen van verbindingen?
Om betekenis te geven aan mijn waarnemen binnen het pedagogisch handelen ontstond een narratief verhaal aan de hand van foto’s en filmbeelden. Een narratief verhaal van een transversaal waarnemen van verbindingen binnen de dagelijkse pedagogische praktijk.

Een narratief verhaal wat begint met situaties uit de dagelijkse pedagogische praktijk te zien als één open veld. Met een open veld bedoel ik een blanco schilderdoek waarin het waarnemen van een pedagogische situatie begint.
Een transversaal waarnemen biedt mij als ecologische pedagoog de mogelijkheid om de uniciteit en diversiteit van een ieder binnen betreffende pedagogische situatie te begrijpen en te verstaan.
Een wijze van waarnemen en luisteren waarin ik het blanco schilderdoek stap voor stap in verbinding met een ander vormgeef. Met de beleving en ervaring van elk kind en hen omgeving vindt mijn vormgeving plaats.
Een transversaal waarnemen biedt mij de mogelijkheid op aandachtige, aanvaardende en genereuze wijze gewaar te worden en betekenis te geven aan situaties binnen de dagelijkse pedagogische praktijk (Masschelein, 2013).

blog01