samen leren

‘Verbinding’ vanuit ecologisch perspectief wordt steeds interessanter door het proces wat tussen mij en de omgeving binnen een project plaatsvindt. Verschillende thema’s binnen het pedagogisch werkveld creëren het ecologische educatief centrum Educare4kids.

Een eerste schets over de gedachte van een ecologische educatief centrum heb ik in een mindmap vorm gegeven. De ecologische kathedraal in Mildam werd bezocht om inspiratie op te doen. Het bouwen van de kathedraal wat met de organisatie en werk van vrijwilligers in samenhang met de omgeving, materialen en natuur tot stand komt, biedt voor Educare4kids mogelijkheden. Een schitterend uitgangspunt om stap voor stap een ecologische educatief centrum in ontmoeting met anderen pedagogen te bouwen.

De samenhang binnen het ecologische educatief centrum wordt met het symbool van een labyrint vorm gegeven. De regenboogkleuren brengen de verschillende aspecten binnen het pedagogisch werken tot uiting. Van klei wordt een prototype labyrint vorm gegeven.

               

Met het kleurenlayrint van klei als prototype worden er meters katoen doeken in elkaar gezet om tot een buiten werkvorm kleurenlabyrint te komen. Na het werken door vele handen aan het ambulante kleurenlabyrint binnen Educare4kids konden we concreet aan de slag de bedachte ideeën tot uiting te brengen.

          

       

Het kleurenlabyrint van Educare4kids

Vaardigheden

Gepubliceerd op

14 december 2019

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.